top of page
young-man-wearing-eyeglasses-using-laptop-kitchen-counter.jpg

Müşteri Deneyimi onlarca yıldır şirketler için başarının anahtarı olarak görüldü. Şirketler araştırmalarını, yatırımlarını, stratejik planlamalarını, pazarlama kampanyalarını ve teknoloji yatırımlarını daha iyi bir müşteri deneyimi için kullandı. Dünya adeta müşterilerin etrafında dönüyordu.


Günümüze geldiğimizde ise bu durumun değiştiğini görüyoruz, yeni odak artık Çalışan Deneyimi!


Pandemi sürecinde, özellikle uzaktan çalışmanın hayatımıza girmesiyle birlikte, iş hayatının dinamikleri kalıcı olarak değişti. Sınırların net çizilmediği durumlarda iş-yaşam dengesi yönetilemez hale geldi. Artan kaygı düzeyi çalışan psikolojisini önemli ölçüde etkilemeye başladı. Kurum içi iletişim ve kültür yönetimi departmanlarının sorumlulukları ise gün geçtikçe arttı.


Sonuçta ne oldu? Tüm dünyada Büyük İstifa olarak adlandırılan istifa dalgaları başladı. Hayatın anlamını sorgulamaya başlayan çalışanlar sosyal ihtiyaçlarını önceliklendirerek işi arka planda bıraktılar, bu durum ise Sessiz İstifa'ya yol açtı. Şiddetli tükenmişlik sendromu yaşayan çalışanların bir kısmı kariyerlerinden tamamen vazgeçtiler. McKinsey'nin Raporuna göre, istifa edenlerin %44'ü önümüzdeki altı ay içinde işe dönmeyi düşünmüyor ve ayrılanların %36'sı alternatif bir teklif olmadan işini bırakıyor.


Tüm bu kaos şirketleri organizasyonlarını yönetme biçimlerini değiştirmeye zorladı. Kaçınılmaz olan bu dönüşüm pandemi ile hızlandı.


Şirketlerin daha fazla çalışan kaybetmemek için odaklanmaları gereken konulara gelecek olursak şu şekilde sıralayabiliriz;

Dijital dönüşüm, Yeni çalışma yöntemleri, Açık iletişim, Çalışan refahı, Takdir, İş-Yaşam dengesi.


Tam burada Peter Drucker’ın meşhur sözü geliyor akıllara, “Ölçemediğin şeyi yönetemezsin.” KPI verilerini raporlardan okuyabiliyoruz, peki ya göremediklerimiz?


Çalışanlarınızın fazla mesai eğilimi ile yıllık izin sıklığı veya artan devamsızlık eğilimi ile eğitim katılım yüzdesi arasındaki ilişkinin farkında mısınız?


Deneyimli çalışanları kaybetmek kurum içi öğrenmeyi ve kültürü nasıl etkiler? Yeni nesil çalışanları kaybetmenin görünmeyen maliyeti nedir? Ayrılanların ortak özellikleri nelerdir?


İletişim çoğunlukla söylenmeyeni görmektir ve bu bilgi insanların verilerinde gizlidir. Bu nedenle, destekleyici İK analitik araçlarına ve platformlarına olan ihtiyaç tüm dünyada artmaktadır.


Gelişmiş analitik platformlarıyla verinizi daha fazla geç olmadan okumaya başlayın, şirketinizin geleceğini kurtarın.


Güncelleme tarihi: 20 Eki 2022

Tüm Dünya’nın dijitalleşme yolunda hızla ilerlemesinin etkileri iş hayatını geri dönüşü olmayacak şekilde şekillendirdi. Veri odaklı ve çevik hareket etme zorunluluğunu beraberinde getiren bu dönüşümü kurgulayabilen şirketler rekabette kaçınılmaz şekilde öne geçtiler.


Bugüne baktığımızda şirketler Covid 19 etkileri, Sessiz İstifa ve Büyük İstifa Dalgası ile eskisine göre daha dinamik hale gelen İK mekanizmalarına yetişmekte büyük zorluk çekiyorlar. Buna turnover takibi ve işten ayrılmaların ana sebeplerinin belirlenmesi, organizasyon şeması oluşturulması, ekiplerin yıllık izin kullanımı, hızla değişen demografik yapının kontrol edilmesini örnek olarak verebiliriz.İnsan Kaynakları Yönetiminde Dijital Uygulamalar ve Zorlukları


İnsan kaynakları yönetimindeki dijital uygulamaların ve büyük veri yönetiminin önündeki engellere baktığımızda verinin çok büyük ve farklı platformlarda depolanıyor olmasını ilk sırada görüyoruz. İK departmanlarının iş gücü farklı dijital uygulamalardaki veriyi bir araya getirip anlamlandırmakta maalesef yetersiz kalıyor. Güncel bilgiye ulaşmanın teknik zorlukları bir yana manuel olarak yürütülen süreçler hataya açık oldukları için stratejik kararların alınmasında geç kalınabiliyor ve bu kararların doğruluğundan her zaman emin olunamıyor. Şirketlerde gözden kaçan önemli değişimler gelecekte dönüşü olmayan sorunlara yol açabiliyor.


Bu noktada karşımıza kritik bir soru çıkıyor; dijitalleşmenin ilk adımı olan veri görselleştirmesi İK stratejisi oluşturmak için yeterli midir?

Daha fazlası mümkün mü?


KPI takibi için dashboard kullanımı elbette olmazsa olmaz bir unsur ancak strateji kurmak için daha farklı bir yaklaşım gerekiyor. Örneğin fazla mesai verisini ele alalım, durum tespiti için tablolar oluşturdunuz ancak bu tablolara ek olarak departmanlardaki izin kullanım bilgisi, istifa yüzdesi, jenerasyon değişimi gibi alt kırılımları ve birbirleriyle ilişkilerini incelemeden ve İK tecrübesiyle yorumlamadan destek ihtiyacı olan çalışanları belirlemeniz, daha iyi bir çalışan deneyimi için yol haritası oluşturmanız mümkün olmayacaktır. Bu nedenle insan kaynakları yönetiminde kullanılan dijital uygulamalar ikinci seviye analiz gerektiren konularda yetersiz kalacaktır.


Peopleoma Highlights ile veriden aksiyona hızlı geçiş!


Peopleoma ekibi olarak veriden aksiyona geçişte İK departmanlarını destekleyebilmek için Highlights modülünü geliştirdik. Büyük veriyi analiz edip şirketler için önemli olan konuları ikinci seviye analitik yöntemleri kullanarak derinlemesine inceliyor, kritik noktaları belirliyoruz. İK profesyoneli zekasıyla çalışan Highlights modülü sayesinde zaman kaybetmeden doğru ve anlamlı çıktılara hızlıca ulaşmanızı sağlıyor, veriyi aksiyona çevirmekte zaman kaybetmenizin önüne geçiyoruz. Şirketiniz için önemli ve öncelikli konuları ön plana çıkartarak İK kültürünün tüm çalışanlarınız tarafından özümsenmesine vesile oluyoruz. Highlights ile bugünden yarını kolaylıkla planlamanızı ve gözden kaçan bir durum olmadığından emin olmanızı sağlıyoruz.Çalışan memnuniyetinizi ve iş kalitenizi arttırmak istiyorsanız siz de Peopleoma Highlights ile tanışın.


Daha fazla bilgi için aşağıdaki link üzerinden bize ulaşın, ekiplerimiz size memnuniyetle yardımcı olacaktır.


https://www.peopleoma.com/hranalytics


Güncelleme tarihi: 20 Eki 2022

Hızla değişen dünyada şirketler de çalışma şekillerini değiştiriyorlar ve organizasyonlarını baştan yapılandırıyorlar. Büyük İstifa Dalgası, Boomerang Çalışanlar ve yaygınlaşan çevik çalışma yöntemleri ile birlikte süreçleri dijitale aktarıp otomatikleştirmek zorunlu hale geldi.


Yeni özelliğimizle tanışın, Akıllı Organizasyon Şeması!


İşe giriş-işten çıkışların hızlanması, pozisyon değişikliklerinin sıklaşması ve organizasyon yapılanmalarının artmasıyla organizasyon şemasını manuel takip eden ekipler için süreçler çok zorlaştı.

Peopleoma ekiplerinize zaman kazandırmanız, veri odaklı kararlar alabilmeniz ve organizasyon bilgilerinize en hızlı şekilde ulaşabilmeniz için yeni bir özellik geliştirdi.

Peopleoma'nın en yeni özelliği olan Akıllı Organizasyon Şeması ile sistemlerinizden aldığımız verileri kullanarak bir şema oluşturuyoruz ve organizasyon değişikliklerini anında görmenizi sağlıyoruz.

Uyarlanabilir şablonlar aracılığıyla personel bazlı bilgileri, departman bazlı maaş yükü, fazla mesai durumu, turnover oranı ve eğitim planlaması gibi bilgilere erişiminizi hızlandırıyoruz.

Akıllı Organizasyon Şeması ile zamandan tasarruf edin ve organizasyonunuzu kolayca planlayın. 

Executive Dashboard ile Hayat Daha Kolay!

Şirketleri yönetmek için çeşitli enstrümanlara ihtiyaç duyarız. Özellikle grup şirketleri, birden fazla işletmesi olan şirketler veya birden fazla ülkede hizmet veren yapılar için veriyi toplamak, standart hale getirmek, doğru bilgiye zamanında ulaşmak ve bu verilerle anlamlı tablolar hazırlamak oldukça zor bir süreçtir. Gerçek zamanlı KPI raporlarına ulaşabilmek için harcanan enerji çoğu İK ekibinde zaman kaybına ve süreçler manuel ilerlediği için kontrollü ilerleme zorunluluğuna sebep olmaktadır.

Şirketlerin yaşadığı bu problemleri ortadan kaldırmak için Executive Dashboard özelliğimizi yakın zamanda kullanıma sunduk.


Peopleoma şirketlerinizin kullandığı tüm İK platformlarına entegre olarak verileri bir araya getirir, temizler ve her gün analiz eder. Aktif çalışan sayısı, işe yeni girenler, işten ayrılanlar, nesil dağılımı, cinsiyet dağılımı, ortalama deneyim seviyesi, turnover oranı gibi temel metrikler için kullanıma hazır karşılaştırma tabloları oluşturur.


Executive Dashboard modülü ile KPI verilerinizi şirketlerinizin her biri için anlık olarak takip edebilir, karşılaştırma tabloları ile gelişim trendlerini analiz edebilirsiniz. Çeşitlilik, Eşitlik ve Kapsayıcılık gibi temel konulara odaklanabilir ve ihtiyaç durumunda harekete geçebilirsiniz. Peopleoma Executive Dashboard ile şirketlerinizde İK kültürü oluşturmayı destekleyebilir farkındalık yaratabilirsiniz.

Executive Dashboard bir tık uzağınızda, daha fazla bilgi için ekibimizle iletişime geçin! 

Yeni İş Birliği ve Entegrasyon Haberi!

Peopleoma, entegrasyonlar yoluyla çeşitli platformlardan İK verilerini toplayan, anlamlı iç görüler, gösterge tabloları oluşturan ve karmaşık veri kümelerini analiz edip görselleştirerek veriye dayalı karar verme süreçlerini destekleyen bir SaaS analitik platformudur.


Peopleoma'nın özel tasarlanmış yazılımı, en karmaşık İK verilerini bile birkaç dakika içinde düzenler.


Peopleoma Ekibi Ağustos 2022 itibarı ile Kolay İK entegrasyon projesini başarıyla tamamladı.


Entegrasyon süreci her zaman dijitalleşme projelerinin en çok zorlanılan aşaması olmuştur. Kolay İK kullanıcıları için artık tek tıkla Peopleoma’ya giriş yapmak ve 2 dakika içerisinde platformumuzu kullanmaya başlamak mümkün.


Bordro analitiği, akıllı organizasyon şeması, executive dashboard, öne çıkanlar, tahminler ve onlarca İK KPI tablosu artık saniyeler içerisinde Kolay İK kullanıcılarının hizmetine hazır.


Peopleoma Ekibi yeni işbirlikleri üzerinde çalışmaya devam ediyor, takipte kalın!Group 1317.png
İK Analitiği projen için ilk adımı at!

Peopleoma'yı iki ay ücretsiz dene veya bizden dinlemek için randevu oluştur.

takvimden seç

kredi kartı bilgisi gerekmiyor

bottom of page