top of page
young-man-wearing-eyeglasses-using-laptop-kitchen-counter.jpg

OKR ve İnsan Kaynakları Analitiği (İK Analitiği), şirketlerin performanslarını artırmak ve stratejik hedeflere ulaşmak için kullandıkları iki önemli araçtır. OKR belirli hedeflere yönelik ilerlemeyi belirlemek ve izlemek için kullanılırken İK analitiği çalışanlarla ilgili verileri ölçmek ve analiz etmek için kullanılır. OKR ve İK analitiği birlikte kullanıldığında organizasyonun hedeflerini ekiplerin performansıyla uyumlu hale getirmeyi, gelişimi yakından takip etmeyi ve insan kaynakları hakkında veri odaklı kararlar almayı sağlar.


OKR belirli hedeflere yönelik ilerlemeyi belirlemek ve izlemek için kullanılan bir çerçevedir. OKR uygulaması anahtar sonuçlar (Key Objectives) olarak adlandırılan ölçülebilir hedefler belirlemeyi ve bunlara ulaşma yolundaki ilerlemeyi düzenli olarak gözden geçirmeyi içerir. OKR genellikle şirketler tarafından farklı departmanların ve ekiplerin hedeflerini şirketin genel stratejik hedefleriyle uyumlu hale getirmek için kullanılır.


İK analitiği ise işgücü ile ilgili verilerin toplanmasını, analiz edilmesini ve raporlanmasını içerir. Turnover, işe alım, performans ve ücret verilerinin incelenmesini örnek olarak düşünebiliriz. İK analitiği çalışanların performans eğilimlerini anlamak ve en iyi yetenekleri elde tutmanın yollarını belirlemek gibi insan kaynakları hakkında veriye dayalı kararlar alınmasına yardımcı olabilir.


OKR ve İK analitiği birlikte kullanıldığında ekiplerin hedeflerinin şirketin genel stratejik hedefleriyle uyumlu hale gelmesini sağlar. Şirketler stratejik hedefleriyle uyumlu OKR belirleyerek ve bu hedeflere yönelik ilerlemeyi izlemek için İK analitiğini kullanarak şirket için önemli olan hedeflere ulaşılmasına odaklanılmasını sağlar.


Örneğin bir organizasyonun stratejik hedefi satışları artırmaksa, satış ekibi bir sonraki çeyrekte satışları %10 artırmak için bir OKR belirleyebilir. İK analitiği, satış ekibinin performansını takip etmek ve ek eğitim veya desteğe ihtiyaç duyabilecekleri alanları belirlemek için kullanılabilir. Şirketler OKR'yi stratejik hedefle uyumlu hale getirerek ve ilerlemeyi izlemek için İK analitiğini kullanarak satış ekibinin şirket için en önemli olan hedefe ulaşmaya odaklanmasını sağlayabilir.


Ek olarak, OKR ve İK analitiği tutundurma oranlarıyla ilgili sorunların belirlenmesine ve çözülmesine de yardımcı olur. Örneğin, İK analitiği belirli bir departmanda turnover oranının yüksek olduğunu ortaya çıkarırsa, şirket o departmandaki işten çıkışları azaltmak için bir OKR belirleyebilir. Şirketler çalışanların tutundurulmasıyla ilgili sorunları belirlemek ve aksiyon almak için OKR ve İK analitiğini kullanarak ekiplerin genel performansını iyileştirebilir.


Diğer taraftan, OKR başarısı ve tutundurma oranları arasındaki korelasyonu analiz etmek, takımın stratejik plana uygunluğu hakkında fikir verir. Doğru hedefler ekipleri motive ederken yetkinlik ile uyumlu olmayan hedefler tam tersi bir etki gösterir. OKR'lerin organizasyonun becerileriyle uyumlu olması önemlidir. İK analitiğinin kullanımı takımın mevcut becerilerinin ve yetkinliklerinin analiz edilmesi, liderlerin eksik görülen yetenekleri işe alması ve mevcut çalışanların eğitim planlamasını yapması için yol gösterir. Organizasyonun yetkinliğine uygun şekilde ulaşılabilir hedeflerin belirlenmesi, gerektiğinde yetkinlikler özelinde aksiyonların alınabilmesi ve çalışan bağlılığının takibi için İK analitiğinin kullanımı çok önemlidir.


Özetle OKR ve İK analitiği, şirketlerin performanslarını arttırmalarına ve stratejik hedeflerine ulaşmalarına yönelik etkili yöntemler olarak kabul edilmektedir. OKR ve İK analitiğinin bir arada kullanımı, ekiplerin hedeflerini şirket genel hedefleriyle uyumlu hale getirmesine ve veriler doğrultusunda insan kaynakları konusunda kararlar almasına olanak tanır. İK analitiği olmadan çalışan odaklı bir OKR düşünemiyoruz. Peopleoma ekibi olarak şirketlerin bu konuyu gündemlerine almalarını ve önceliklendirmelerini öneriyoruz.


Kordsa ve Peopleoma Kişiselleştirilmiş İnsan Kaynakları Yönetimine ulaşmak için birlikte çalışıyor.


Lastik ve inşaat güçlendirme ve kompozit pazarlarında global bir oyuncu olan Kordsa, Türkiye, Brezilya, Endonezya, Tayland, İtalya ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 6 ülkede 13 tesiste 4900'ü aşkın çalışanıyla faaliyet göstermektedir.


Endüstri: Üretim

Genel Merkez: İstanbul, Türkiye

Çalışan Sayısı: +4900


Peopleoma Çözümleri:


 • Yönetici Gösterge Tabloları

 • Bordro Analizi

 • Tahminler

 • Öne Çıkanlar

 • Akıllı Organizasyon Şeması

 • Sihirli Çalışan Kartları


Temel Sonuçlar:


1. İK Dijitalleşmesi

2. Rapor hazırlama süresini en aza indirmek

3. İK Kültürünün Uygulanması

4. Veriye Dayalı Karar Verme

5. Bilgiye Hızlı Erişim


Peopleoma ile sadece bir yıl içerisinde Kordsa, 6 ülkede dijitalleştirilmiş İK sürecini hayata geçirdi.Zorluklar


Kordsa, 6 ülkenin tamamı farklı ERP platformları kullandığı için güncel verilere ulaşmakta zorluk çekiyordu. Konsolide bir İK raporu hazırlamak 2 ay sürüyordu ve Excel'de pivot tablolarla manuel bir süreçti. Tüm ülkeler verileri farklı formatlarda tuttuğu için veri temizleme, haritalama ve tekilleştirme olmazsa olmazlardı. Manuel çalışma nedeniyle verilerin doğruluğu her zaman bir sorundu ve tüm bu zorluklar verimlilik, zaman yönetimi ve kalite eksikliğine yol açıyordu.Çözüm


Kordsa Ekibi, Peopleoma'yı hayata geçirerek, zaman farkı ve kullanılan ERP platformu fark etmeksizin tüm ülkeler için istediği verilere tüm detaylarıyla anında ulaşabilecek ve veri odaklı kararlar alabilecek, çevik çalışma yöntemlerini geliştirecekti. Veri şeffaflığı, herkesin aynı sayfada olmasına yardımcı olacaktı.Yol Haritası


Diğer ülkelere örnek ve ilham olması için proje Türkiye operasyonu ile başlatıldı.

Öncelikle veri temizliği ve HR-Web Entegrasyonu adımları tamamlandı. Bunu, verimliliğe doğru büyük bir adım olan gösterge panoları izledi. İK ile ilgili tüm rapor ve sunumlar otomatik hale getirildi.


Peopleoma Highlights, Akıllı Organizasyon Şeması, Çalışan Sihirli Kartları ve Bordro Analitikleri daha sonra dahil edildi.


Peopleoma Highlights ile herkes ihtiyaç duyduğu yerde öneri, bilgi ve uyarı almaya başladı. Bu uygulama İK kültürünün tüm organizasyonda yaygınlaştırılmasını sağladı.

Peopleoma Akıllı Organizasyon Şeması ve Sihirli Çalışan Kartları ile manuel iş yükü ortadan kaldırıldı.


İK Analitik Projesi'nin tamamlanması için 2. adım Peopleoma Tahminleri oldu. Turnover, tutundurma oranları, fazla mesai, işten ayrılanlar ve çalışan sayısı gibi tüm önemli İK KPI metrikleri için gelecekteki rakamların tahmin edilmesi devreye alındı.


Kordsa Türkiye'nin entegrasyonu tamamlandıktan sonra Endonezya, Tayland, Brezilya ve ABD entegrasyonları tamamlandı.


Peopleoma, her ülke için yerel ERP platformlarıyla başarılı bir şekilde entegre oldu, verileri temizledi ve HR Analytics platformuna dahil etti.Sırada Ne Var?


Şu anda kişiselleştirilmiş tahminler geliştirilmektedir. Peopleoma ve Kordsa Ekipleri, aşağıdaki soruların yanıtlarını bulmak için birlikte çalışmaktadır;


- Maaş seviyeleri nasıl olmalı?

- En iyi performans gösterenler kimler olacak?

- İşten ayrılma olasılığı olan çalışanlar nasıl kazanılır?

- İşe alımdan çıkışa kadar bir kariyer yolu nasıl şekillenmeli?Sonuçlar


1- Tüm İK verileri tek bir yerde:


Peopleoma, 6 ülkedeki tüm yerel ERP platformlarına bağlanarak konsolide bir İK veri havuzu oluşturdu. Kordsa Genel Merkez tüm ülkeler için anlık olarak güncel verilere ulaşabilir ve KPI’ları karşılaştırabilir konuma geldi.


2- Veri odaklı insan yönetimi:


İnsanlarla ilgili tüm verilere herhangi bir zamanda herhangi bir yerden ulaşabilmek, Kordsa Liderlerinin ekiplerini şeffaflık ve organizasyonlarına daha iyi bir çalışan deneyimi getiren veri odaklı iç görülerle yönetmelerini sağladı.


3- Şirket içi İK farkındalığı:


Peopleoma'nın kullanıcı dostu ve etkili Öne Çıkanlar ve Gösterge Tabloları özellikleri organizasyon içinde farkındalık yarattı.PROJE ÖZETİ


Anahtar Bulgular:

 • Kordsa’nın Future of Work stratejisi kapsamında belirtilen kurumsal hedeflere önemli katkılar

 • Organizasyonel farkındalıkta artış ve KPI'lara ve metriklere daha fazla odaklanma

 • Güvenilir bir büyük veri havuzu oluşturma

 • Organizasyonel hedeflerin anlık olarak takibi ve kontrolü

 • Çeviklikle hızlı dönüşümü sağlayarak krizleri fırsata dönüştürme

 • Anlam arayışına cevap alma

 • İK profesyonellerinin raporlamadaki iş yükünün azaltılması

 • Zamandan tasarruf

 • Çeşitlilik Eşitliği ve Kapsayıcılık stratejisini takip etme

 • Well-being'e katkıda bulunma


Öğrenimler:


 • Takım çalışması

 • Değişiklik yönetimi

 • Organizasyon felsefesini anlama ve organizasyon ile birlikte hareket etme

 • Zor bir hedefe ulaşma

 • Dijital gelişim

 • Çeviklik

 • Yavaş işleyen süreçler konusunda farkındalığın artması


Gelecek:


“HR 4.0” yeni modüller ve gösterge panelleri ile gelişmeye devam edecek. HR 4.0'ın veri havuzunu sonuna kadar genişleterek, dijital gösterge tabloları ve güçlü tahmine dayalı analitik modellerin diğer İK süreçlerine entegre edilmesiyle program, yöneticilerden gelen geri bildirimler ve Peopleoma ekibinin iç görüleri doğrultusunda daha da geliştirilecektir.

İnsan Kaynakları analitiğinin dokunduğu tüm alanları incelemeye devam ediyoruz. Derinlemesinenaraştırdıkça görüyoruz ki insan yönetiminde tüm kapılar veriye dayalı mekanizmalara çıkıyor. Bu ayki konumuz EVP ve İK analitiğinin ilişkisi.


Öncelikle EVP nedir?


Çalışan Değer Önermesi (EVP), bir çalışanın bir şirkete sağladığı becerileri, kabiliyetleri ve deneyimi karşılığında elde ettiği, şirkete özgü faydalardır. Bu faydaları anlamanın birçok farklı yöntemi vardır. Çalışan deneyimi anketleri, işten ayrılma görüşmelerinin çıktıları, adaylarla yapılan görüşmeler ve adayların ortak özellikleri şirketlere çalışanlarının gözünden bir içgörü sunar. İlk defa 1996 yılında Simon Barrow tarafından literatüre kazandırılan bu kavram bir şirketin marka değerini ve çalışanlarına verdiği değeri açıklar.


EVP neden önemlidir?


Dünya çapında İK uzmanlarının 70%'inden fazlası işe alımlarda işveren markasının etkisinin önemli olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda şirketlerin itibar ve prestiji için önemli olan bu konu son zamanlarda çalışan deneyiminin ön plana çıkmasıyla yetenek kazanımı ve elde tutulması için de vazgeçilmez duruma geldi.

Önlenemeyen istifa dalgalarının sonucu olarak artan devinim yüzdeleri (Turnover) ve bu trendin kaçınılmaz ve görünmez sonucu olan ek maliyetler zaten ekonomik daralmaya direnmekte olan şirketleri iyice zorlamaya başladı. Hızlı İstifa (Quick Quitting) sayısının gittikçe artması tutundurma (Retention) oranlarını da merceğe almayı zorunlu hale getirdi.


Jenerasyon değişimini yönetemeyen şirketler yeni yetenekleri kendilerine çekemedikleri için değişen dünyaya ayak uyduramadılar.


Etkin ve sürdürülebilir bir EVP oluşturulurken nelere dikkat edilmeli?


Çalışanların işe devam etme sebeplerinin anlaşılıp analiz edilmesi, işten ayrılma sebeplerinin incelenmesi, şirketin demografik yapısının anlaşılması, çalışan deneyiminin merkeze alınması, adil ve performansa dayalı ücretlendirme, iş-özel yaşam dengesi, çalışma ortamlarının düzenlenmesi, teknolojik altyapı ve dijital dönüşüm, şirket kültürü, veriye dayalı karar alma mekanizmalarının kurulması, şeffaf yönetim, kariyer planlaması, en az çeşitlilik kadar kapsayıcılığa önem verilmesi dikkat edilmesi gereken konuların başında gelmektedir.


Anlatması ne kadar kolay değil mi? Peki nasıl yapacağız?


Bu başlıkların tamamı için elinizde veri var, ancak bu veriyi analiz edecek yöntemleriniz kurulu değilse işin içinden çıkmak oldukça zordur. Çok sayıda değişkenli ve katmanlı analiz gerektiren bu çalışma EVP oluşturma süreçlerinde çoğu zaman hak ettiği yeri bulamaz.


Bu noktada devreye İK analitiği giriyor. Veride gizli olan tüm çıkarımları kendi içinde yapan ve size hem görsel hem yazılı olarak bu çıkarımları sunan bir teknoloji olan İK analitiği veriye dayalı karar vermenin zorunlu hale geldiği günümüzde şirketlerin geleceğine ışık tutan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Sürdürülebilir bir EVPnin oluşturulmasında ve takibinde olmazsa olmaz bir yol gösterici olan İK analitiği gelişmiş ülkelerde çoktan ajandalara girdi bile. Dünyanın gerisinde kalmamak ve işinizi doğru insanlarla devam ettirebilmek, daha iyi bir çalışan deneyimiyle EVPnizi sağlamlaştırmak için siz de geç kalmadan İK analitiği dünyasına adımınızı atın, verinizi bir an önce aksiyona dönüştürün.

Group 1317.png
İK Analitiği projen için ilk adımı at!

Peopleoma'yı iki ay ücretsiz dene veya bizden dinlemek için randevu oluştur.

takvimden seç

kredi kartı bilgisi gerekmiyor

bottom of page