Skip links

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşme

İnsan Kaynaklarının (İK) dijitalleşmesi ve veri analizi, son yıllarda İK sektöründe büyük bir değişim ve dönüşüm sürecine yol açmıştır. Bu süre zarfında birçok İK profesyoneli, dijitalleşme stratejileri geliştirerek İK süreçlerini dijitalleştirmeye başladı. Bu sürecin hem işletmelere hem de çalışanlara fayda sağladığını görüyoruz. Bu yazıda, dünya çapındaki İK profesyonellerinin görüşlerini sentezleyerek İK dijitalleştirmesine ve veri analizine rehberlik etmeyi amaçlıyoruz.

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşmesinin İşletmeler İçin Faydaları

Dünya çapındaki İK uzmanları, dijitalleşme ve veri analizi konusunda farklı görüşler ve stratejiler sunmaktadır. Peki bu görüşleri sentezleyerek işletmeler için daha geniş bir bakış açısı sunmak mümkün mü?

Yapılan anketlerde, birçok İK profesyoneli dijitalleşmenin daha verimli İK süreçleri sağladığına inanıyor. İşletmeler İK süreçlerini dijitalleştirerek daha hızlı, daha doğru ve daha verimli yönetim sağlayabilirler. Ek olarak veri analizi yoluyla işletmeler, çalışan verilerini analiz ederek daha iyi kararlar alabilirler. Bununla birlikte bazı İK uzmanları, dijitalleşme ve veri analizi ile gelen zorluklara da dikkat çekmektedir. Özellikle verilerin doğru bir şekilde toplanması, analiz edilmesi ve yorumlanmasında zorluklar ortaya çıkabileceğini düşünen uzmanlar, veri analizi sonuçlarına göre alınan kararların doğru bir şekilde uygulanmasın da önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca insanla ilgili karar ve analizlerin sadece veriye dayalı olarak yapılmasının yetersiz kalması nedeniyle İK çalışmaları zaman zaman eleştirilere maruz kalmıştır. İK profesyonellerinin İK dijitalleştirme ve veri analizi konusundaki görüşlerinin dünya çapında oldukça farklı olmasının yanı sıra, çoğu profesyonel çağın gerektirdiği şekilde dijitalleşmenin İK süreçlerine fayda sağladığı konusunda hemfikir. Bu nedenle, İK profesyonellerinin dijitalleşme konusundaki bilgi ve becerilerini artırmaları, işletmeler için İK süreçlerini daha verimli hale getirmek için önemlidir.

İnsan Kaynakları Süreçlerinde Dijitalleşmenin Çalışanlar İçin Faydaları

Şirketlerin küreselleşmesi ile birlikte artan çalışan sayıları, yan haklar, ücret politikaları, ülkelerin farklı yasal yaptırımları gibi değişkenler çalışanların verilerinin doğru şekilde kayıt altına alınıp yorumlanması işini giderek daha kritik bir noktaya getirmiştir. Özellkle çalışanları ile sürdürülebilir ve etkin bir iletişim kurarak uzun vadeli faydaya odaklanan şirketler İK analitiği ile ilgili daha çok araştırma ve yatırım yapmaya başlamışlardır.

İK analitiğinin çalışanlar açısından önemi ise objektif bir değerlendirme ile verilerinin analiz edilmesidir. Bu sayede iş yaşamı insan, aile, kariyer gibi nitel unsurlara rağmen rasyonel bir yapıda kalmaya devam etmektedir. Bu durum çalışanlar için sigorta benzeri bir güven duygusu uyandırabildiği gibi kayıt altına alınan bilgileri sayesinde çalışanlar daha verimli bir çalışma hayatına sahip olabilmektedir.

İK süreçlerinin dijitalleşmesi hem işletmeler hem de çalışanlar için daha verimli, doğru ve hızlı bir analiz imkanı sağlar. Peopleoma İnsan Kaynakları Analitiği modülü yapay zeka destekli yazılımı ve kullanım kolaylığı ile İnsan Kaynakları süreçlerinizi dijitalleştirirken şirketinizin geleceği ile ilgili kararlarınızda size rehberlik eder.

Leave a comment